Wij vinden nieuwe directieleden, managers en specialisten die bepalend zijn voor de koers van een bedrijf. Juist omdat we vaak een jarenlange relatie met onze opdrachtgevers opbouwen, weten we door te dringen tot de ziel van een onderneming. Alle kleine nuances die nergens op papier staan, maar samen de identiteit, mentaliteit en cultuur van een organisatie vormen. Zij vormen het kompas waarmee we zoeken.
over Novesta

Branches

 • Woningcorporaties

  We voelen ons betrokken bij de maatschappelijke opgave van woningcorporaties en adviseren graag over de ideale samenstelling van bestuur, directie, management en teamleden.

 • Vastgoed

  Van belegging tot gebiedsontwikkeling en van corporatiebezit tot zorgvastgoed; elk vastgoed heeft een ander doel en de totstandkoming ervan een andere dynamiek. Alleen als je deze nuances kent, kun je scherp selecteren.

 • Bouw

  In de bouw is de fit met de bedrijfscultuur heel bepalend voor het succes van een nieuwe directeur. Novesta is al 25 jaar specialist in de bouw. Vanuit onze expertise weten wij door te dringen tot de ziel van een onderneming.

 • Toeleverende industrie

  Om voldoende te bouwen zijn industralisatie en standaardisatie onontbeerlijk. Van productontwikkeling tot fabrieksprocessen; wij volgen de koplopers op de voet en helpen andere bedrijven aan te haken met het juiste management.

 • Infra & Energie

  Infra en energie zijn markten die bol staan van innovaties. De aantrekkingskracht van deze innovaties is groot en biedt daarmee kansen om toptalent naar de sector te halen. Dat vraagt om een bredere blik dan het geijkte speelveld.

Een team van ervaren consultants

We zijn authentiek, oprecht geïnteresseerd en positief kritisch. Lang of kort aan Novesta verbonden, altijd vele jaren actief in werving en selectie en executive search. Samen vanuit dezelfde overtuiging, dat executive search over mensen gaat. We zijn betrokken en oneindig gefascineerd door de persoonlijke verhalen, de carrières, de levensloop en karakters van de mensen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Tegelijkertijd houden we altijd de focus op resultaat. Wat ons drijft is de ultieme verbinding tussen mens en organisatie.

consultants
vrouw typt op laptop
cirkels

Wij hebben diepgaande kennis van bedrijven én kandidaten en kennen de branches waarin zij actief zijn van haver tot gort. De wereld van ontwikkelen en bouwen met zijn specifieke codes en cultuur, altijd balancerend tussen grote belangen en de menselijke maat. Hier voelen wij ons thuis. Wij begeven ons in hetzelfde krachtenveld.

Wij geloven in die kracht van een hechte community die nauw met elkaar samenwerkt. Op zowel micro- als macroniveau maken we dit zichtbaar en zetten we dit in als metafoor binnen de vormgeving.

Het leggen van connecties: dat is waar de Novesta ‘Inner Circle’ voor staat. Op zowel opdrachtgever- als kandidaatniveau leggen we continu verbindingen.